Strona główna | Mapa strony

Regulamin:

1. Skuptelefonow.com prowadzi skup telefonów komórkowych/ tabletów, które spełniają poniższe wymogi:
a. Pochodzą z nowych lub przedłużonych umów abonamentowych, posiadają oryginalne opakowanie producenta,
b. Posiadają zestaw fabrycznych akcesoriów oraz komplet wszystkich dokumentów (instrukcja, gwarancja, programowanie, kable, ładowarka itd.)
c. Pochodzą z legalnej sieci dystrybucji i jest możliwość weryfikacji tego pochodzenia,

2. Cennik skupu telefonów komórkowych ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. W przypadku cen "Dla firm" cena obowiązuje podczas gdy sprzedający jest firmą i wystawi naszej firmie fakturę VAT 23%. Podana cena to cena brutto.

3. Wysyłający telefon jest zobowiązany skontaktować się z skupem telefonicznie bądź emailem w celu potwierdzenia ceny skupu,

4. Bezpiecznie zapakowany telefon komórkowy należy wysłać na adres podany w zakładce „kontakt”, na własny koszt, z możliwością otwarcia przesyłki przy kurierze przez odbierającego pracownika skupu.
a. Przy większej ilości telefonów istnieje możliwość przejęcia przez skup całości lub części kosztów transportu,

5. W przypadku gdy przesłany telefon nie posiada cech wymienionych w punkcie 1. Nasz komis odmówi odebrania przesyłki i zostanie ona zwrócona nadawcy na jego koszt.

6. Wysyłający oświadcza, iż w przypadku, gdy nie wystawia, wystawił lub też nie zamierza on wystawić faktury VAT z tytułu sprzedaży, oddania w komis lub też innej czynności będącej dostawą towaru na rzecz skuptelefonow.com w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w odniesieniu do tej czynności nie występuje on w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 wyżej wymienionej ustawy lub też nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów u usług, w związku z przysługującym mu na podstawie art. 96 ust. 3 tejże ustawy uprawnieniem do nieskładania zgłoszenia rejestracyjnego.

Wszystkie pozostałe informacje nie objęte niniejszym regulaminem są zawarte na stronie internetowej skupu telefonów (www.skuptelefonow.com).

Życzymy miłego dnia
skuptelefonow.com

 

Skupujemy telefony w: Kraków, Poznań, Wrocław, Warszawa, Kielce, Gdańsk, Lublin, Toruń, Zielona Góra, Bydgoszcz, Opole, Olsztyn
Facebook